دوره های آموزشی و کارگاه ها: برگزاری دوره ها به دو صورت خصوصی و نیمه خصوصی می باشد و در صورت تمایل به همراه سخت افزار ارائه می گردد.  مدت زمان هر دوره ۲۴ ساعت و هزینه ۳۲0000 تومان میباشد
 جهت ثبت نام و شرکت در دوره ها، مشخصات و شماره تماس خود را با نوع دوره درخواستی ، از طریق ایمیل به اطلاع ما برسانید. 

 

منبع : طراحی و تحویل سایتدوره های اموزشی DSPوFPGA
برچسب ها : دوره